In bài này

Ứng dụng giúp bạn tính toán dòng điện qua dây dẫn.

Giá trị nhập vào:

Kích thước dây

Tùy chỉnh giá trị nhập vào:

Nhiệt độ dây dẫn Deg.
Chiều dài dây dẫn
Số lượng dây trong một bó dây  

Kết quả (tính trên mỗi sợi dây đơn):

Điện trở Ohms
Dòng điện qua dây dẫn đơn Amps
Dòng điện qua bó dây dẫn (tính trên một dây) Amps
Đường kính lõi đồng
Diện tích lõi đồng
Khối lượng đồng